Cursus PowerPoint 2010 basis

De cursus PowerPoint 2010 bevat de volgende onderwerpen

Algemeen
– Gebruiken en aanpassen lint.
– Sjablonen.
– Maken van aangepaste dia-indelingen.
– Een presentatie geven.
– Een presentatie opslaan.
– Microsoft PowerPoint Help gebruikt.

Een presentatie maken
– Tekst invoeren.
– Tekst aanpassen.
– Dia’s toevoegen aan een presentatie.
– Dia’s ordenen.
– Werken met thema’s.

Opmaak tekst in dia’s
– Tekenstijlen toepassen.
– Opsommingstekens.
– Alinea opmaak.

Grafische objecten aan een presentatie toevoegen
– Afbeeldingen invoegen in een presentatie.
– Vormen toevoegen.
РVideo’s toevoegen.
– Stijlen voor WordArt.

Wijzigen van grafische objecten in presentaties
– Grafische objecten op een dia wijzigen.
– Grafische objecten groeperen op een dia.
– Grafische objecten op een dia positioneren.
– Een animatie-effect toepassen op een grafisch object.

Werken met tabellen
– Een tabel invoegen in een dia.
– Formaat tabellen.
– Tabellen importeren uit andere Office-toepassingen.

Werken met grafieken
– Grafieken invoegen in een dia.
– Een diagram wijzigen.
– Grafieken importeren uit andere Office-toepassingen.

Voorbereiding voor het houden van een presentatie
– De inhoud van een presentatie bekijken.
– Een presentatie in secties verdelen.
– Overgangen toevoegen.
– Sprekers notities toevoegen.
– Een presentatie afdrukken.
– Een presentatie geven.

Uiterwaard is het ook mogelijk om zelf uw cursus PowerPoint 2010 zelf samen te stellen

Advertenties